O Cliptime

program
info
organizatori
registracia
sponzori

Vystupujúci

Informácie

Téma


Témy Svetových dní mládeže pre najbližšie 3 roky zverejnili vo Vatikáne 22. novembra 2016. Pre rok 2017, v ktorom bude v poradí 32. svetový deň mládeže, sú to slová Panny Márie: “Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný (Lk 1,49)”.

S TEBOU vyplýva z hesla, ktoré vybral Svätý Otec.
V prvý deň (S TEBOU), sa chceme spoločne zamerať na hodnotou človeka a pozvať mladých kráčať životom o to radostnejšie. V sobotu (S TEBOU, MÁRIA) sa cez prednášku, workshopy a iné aktivity chceme približovať k Panne Márii, ktorá je vzorom v každom smere. Tento deň, 13. máj, je zároveň 100-výročie od prvého fatimského zjavenia. V nedeľu (S TEBOU, BOŽE) budeme počúvať Pána cez našich pastierov otcov biskupov, ktorí si pre mladých pripravia katechézu a tiež je pripravovaná krátka aktivita.

Príspevok


  • pri registrácií do 25.4.2017 - 12€ bez ubytovania / 14€ s ubytovaním
  • pri registrácií od 26.4.2017 do 5.5.2017 - 15€ bez ubytovania / 19€ s ubytovaním
  • pri registrácií na mieste je príspevok 15€ - ubytovanie však negarantujeme, stravu vydáme aj tým, ktorí sa zaregistrujú na mieste, ak zvýši (..doteraz vždy zvýšila :) )

Zľavnený účastnícky príspevok je 10€, je možné uplatniť si ho v 2 prípadoch pri elektronickom prihlasovaní:

  • súrodenci chcú ísť na Cliptime - všetkým súrodencom sa uplatní zľava
  • pozvaním niekoho, kto ešte nebol na Cliptime - zľava sa uplatní tomu, kto pozýval

Je potrebné vyplniť meno súrodenca / pozvaného v prihlasovacom formulári v predposlednej otázke. Príspevok nad 10€ po kontrole pošleme naspäť na účet / v prípade osobného platenia vrátime osobitne.

Uvedený účastnícky poplatok prosím preveď na číslo účtu IBAN SK6811000000002924828640 alebo ho uhraď osobne na Kapitulskej 20 v Bratislave, v kancelárii KMBA (ACM Emericum). Do poznámky uveď svoje meno a rok narodenia, aby sme mohli platbu identifikovať.

Ubytovanie


Už tradične sa spať bude v spacákoch, nietorí na posteliach, niektorí na karimatkách. Rôzne formy ubytovania sa zatiaľ pripravujú, v registračnom formulári môžeš zakrtnúť svoju preferenciu. V informačnom e-maili Ti potom oznámime, či si máš brať aj karimatku alebo či dostaneš posteľ. Ak máš vážny dôvod, napíš to do formulára vopred, popr. sa na nás obráť v maili alebo na telefóne.

Strava


Strava je zabezpečená pre všetkých, ktorí sa registrujú cez elektronický formulár do 5.5.2017. Pri registrácii na mieste stravu negarantujeme. Prvým jedlom bude večera v piatok 12.5.2017 a posledným spoločný obed v nedeľu 14.5.2017.

Grafický vizuál


Plagát tohtoročného Cliptimu znázorňuje
prostrednćtvom žltých plôch blízkosť Boha s človekom. On tu je stále a čaká na nás, podáva nám pomocnú ruku. Musíme spraviť už len krôčik aby sme boli S NÍM. Ak si chcete stiahnuť plagát, alebo nás podporiť cover fotkou (napríklad na facebooku), stačí kliknúť sem:
   cover photo
   plagát A4

Organizátori

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy


Diecézne stretnutie mládeže Cliptime pripravuje KMBA so širokým tímom šikovných ľudí pre jednotlivé oblasti. Celé podujatie sa koná pod záštitou a s pastierskym požehnaním otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského.

Sponzori

Ako podporiť Cliptime?


Stretnutie mládeže Bratislavskej arcidiecézy vždy prináša bohaté duchovné ovocie. Organizácia pútavého mládežníckeho programu je však pomerne finančne náročná záležitosť. Robíme všetko preto, aby náklady spojené s organizáciou tohto stretnutia boli čo najnižšie, ale aj tak ho nie sme schopní bez vašej pomoci zorganizovať. Ďakujeme za každý príspevok a za vaše modlitby!

Web katolíckych novín: http://www.katolickenoviny.sk/

sponzori

Kontakt

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy


E-MAIL: CLIPTIME@MLADEZBA.SK

TELEFÓN: +421 903 982 638

ADRESA: ŠPITÁLSKA 7, 814 92 BRATISLAVA

Č. ÚČTU: 2924828640/1100

IČO: 42 174 392

DIČ: 2022946013