Informácie

Cliptime 2018


Na ďalšom ročníku Cliptime sa postupne začína pracovať. Už máme známy čas a miesto! Vidíme sa 15.9. 2018 v Šaštíne! Prosíme o modlitby. Ak Ťa zaujíma, čo sa teraz deje s mládežou v našej arcidiecéze, klikni na:
www.mladezba.sk
Facebook ACM Vinica

Organizátori

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy


Diecézne stretnutie mládeže Cliptime pripravuje KMBA so širokým tímom šikovných ľudí pre jednotlivé oblasti. Celé podujatie sa koná pod záštitou a s pastierskym požehnaním otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského.

Sponzori

Ako podporiť Cliptime?


Stretnutie mládeže Bratislavskej arcidiecézy vždy prináša bohaté duchovné ovocie. Organizácia pútavého mládežníckeho programu je však pomerne finančne náročná záležitosť. Robíme všetko preto, aby náklady spojené s organizáciou tohto stretnutia boli čo najnižšie, ale aj tak ho nie sme schopní bez vašej pomoci zorganizovať. Ďakujeme za každý príspevok a za vaše modlitby!

Kontakt

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy


E-MAIL: CLIPTIME@MLADEZBA.SK

TELEFÓN: +421 903 982 638

ADRESA: ŠPITÁLSKA 7, 814 92 BRATISLAVA

Č. ÚČTU: 2924828640/1100

IČO: 42 174 392

DIČ: 2022946013