Otec arcibiskup
Stanislav Zvolenský


Mons. Stanislav Zvolenský má 58 rokov a kňazom je od roku 1982. Ako kňaz pôsobil v Galante, Hlohovci a vo Vajnoroch. Biskupskú vysviacku prijal 2. mája 2004. Pri erigovaní Bratislavskej arcidiecézy 14. februára 2008 sa stal prvým bratislavským arcibiskupom. V júni 2008 ako metropolita prijal pálium z rúk pápeža Benedikta XVI. Je predsedom Konferencie biskupov Slovenska a predsedom Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. Pod jeho záštitou a s jeho požehnaním sa koná celé podujatie Cliptime.

Otec biskup
Jozef Haľko


Mons. Jozef Haľko má 52 rokov, do roku 1990 pracoval v laických zamestnaniach. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1994. Venoval sa pastorácii maďarsky hovoriacich veriacich v Bratislave, prednášal cirkevné dejiny na teologickej fakulte, po zriadení Bratislavskej arcidiecézy sa stal hovorcom arcibiskupa. 17. marca 2012 prijal biskupské svätenie a stal sa historicky prvým bratislavským pomocným biskupom. Zároveň je aj zástupcom Konferencie biskupov Slovenska v COMECE (Komisia biskupských konferencií Európskej únie. Má tiež na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí a Rady KBS pre migantov.