ESPÉ


eSPé, skratka pre "Silné Posolstvo", je slovenská kresťanská hudobná skupina zo Sliača, ktorá funguje od roku 2003. Kapela od svojho založenia prešla od žánru rockovo-gospelovej hudby svojou víziou ku worship štýlu. Piesne skupiny vychádzajú z túžby vyvýšiť Boha nad všetkým v živote a o to sa snažia členovia nie len piesňami, ale celým životom a tiež službou spoločenstva SP a projektu Godzone.