Pavol Hudák


Otec Pavol Hudák je kňazom vo Vysokej nad Uhom. Už viac ako 20 rokov sa venuje mládeži - naprv v UPC a teraz pôsobí v Domčeku Anky Kolesárovej. Počas roka sú tam organizované Púte mladosti, zrelosti a rodín a iné akcie. Otec Pavol vo svojich kázňach a príhovoroch vyzýva mladých k čistote a k vzájomnej úcte. Tento rok bude na Cliptime sláviť sv. omšu v piatok.
PS: nemá rád šošovicu:)