Svedectvo odovzdanosti


Možno si už zažil/zažila vo svojom živote chvíle, kedy Boh od teba žiadal zanechať, opustiť to, čo je pre teba vzácne a spoľahnúť sa iba na neho.
Dá sa to vôbec? Ako? Nezoberie ti všetko?
Ak ťa zaujíma svedectvo, ako som odpovedala na tieto Božie výzvy v mojom živote, príď, rada sa S TEBOU podelím o „veľké veci, ktoré mi urobil ten, ktorý je mocný“. On tam bude tiež.