Milan Puškár


Pred sto rokmi sa zjavila vo Fatime trom deťom Panna Mária. Len málo kresťanov pozná obsah Fatimského posolstva. Toto posolstvo zverila Panna Mária nám všetkým cez fatimské deti. Čo je obsahom tohto posolstva? Je aj dnes, po sto rokoch stále Fatimské posolstvo aktuálne? Ak sa chceš dozvedieť o Fatimskom posolstve a jeho aktuálnosti viac, príď na náš workshop.