Schola Cantorum


Schola cantorum je zbor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda. Združuje bohoslovcov, ktorí sa chcú podieľať svojím spevom na dôstojnom slávení latinskej liturgie. Venuje sa prevažne spevom gregoriánskeho chorálu, nie sú jej však cudzie ani viachlasné spevy. Najčastejšie je ju možné počuť na nedeľnej latinskej svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Okrem toho príležitostne vystupuje aj rozličných fakultných či seminárnych podujatiach.