Smeim prosiť?


Je pre vás pripravený tanečný workshop pod vedením Samuela Javorského, ktorý je absolventom bratislavskej animátorskej školy a momentálne je súčasťou tanečnej skupiny TAXIS.