Kde

Celý program sa bude odohrávať v Bratislave - Rači, v okolí Arcidiecézneho centra mládeže Vinica.

Program

Tow Meot, Dávid DAVE Jopčík, program národného pochodu za život, svätá omša a mnoho ďalšieho.

Kedy

Stretneme sa v septembri - 20. až 22. (piatok - nedeľa). Začíname od 16:00!

Registrácia

Online registrácia je ukončená. Čakáme Ťa v Rači, kde sa môžeš registrovať na mieste. Stravu už negarantujeme.

Pozývame ťa na stretnutie mládeže Bratislavskej arcidiecézy!

Tento rok je program Cliptime prepojený s národným pochodom za život, preto aj myšlienka ktorej sa chceme venovať je: ,,Za najmenších z nás”. Chceme sa stretnúť s vami, mladými, a spoločne ,,snívať o Slovensku plnom úcty k životu. Snívať o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť.” ako znie vízia Národného pochodu za život. Cliptime je čas stretnutia mladých, aby sme spoločne mohli budovať jednotu, napriek našej rozdielnosti. Je to čas, kedy sa môžeme stretnúť s otcami biskupmi a vidieť živé spoločenstvo cirkvi.

Program

 • 16:00 – registrácia /pri škole Čachtická 14/
 • 18:00 – svätá omša /Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov/
 • 19:00 – večera v skupinkách  /školské ihrisko/
 • 19:45 – Tow Meot /amfiteáter/
 • 20:30 – Dávid DAVE Jopčík /amfiteáter/
 • 21:15 – krížová cesta – Teplická /amfiteáter/
 
MIMO HLAVNÉHO PROGRAMU
 • 19:00 – 22:00 možnosť tichej adorácie /kaplnka sv. Jána Pavla II. v ACM Vinica/
 • 19:00 – 22:00 rehoľná kaviareň /ACM Vinica/
 • možnosť spovede
 • 8:00 – modlitba – Spoločenstvo Bratislava /Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov/
 • 8:30 – raňajky /školské ihrisko/
 • 9:15 – workshopy /škola La Salle/
 • 10:15 – stopovačka pre skupinky /od školy po amfiteáter/ 
 • 11:30 – stretnutie s o. biskupmi /amfiteáter/
 • 12:30 – svätá omša /Kostol sv. Filipa a Jakuba/
 • 13:30 – obed /farská záhrada/
 • 15:00 – Lebo Bohu nie je nič nemožné – svedectvo /amfiteáter/
 • 15:00 – športový program /školské ihrisko/
 • 16:00 – Vôňa krásy – o. Pavol Hudák /amfiteáter/
 • program Národného pochodu za život /Incheba Expo Arena/
 

MIMO HLAVNÉHO PROGRAMU

 • 9:00 – 12:00; 14:00 – 17:00 – možnosť tichej adorácie /kaplnka sv. Jána Pavla II. v ACM Vinica/
 • 8:00 – 12:00; 13:30 – 17:00 rehoľná kaviareň /ACM Vinica/
 • možnosť spovede
 • 7:30 – ranné chvály s bohoslovcami /Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov/
 • 8:30 – raňajky /školské ihrisko/
 • 10:00 – svätá omša /Incheba Expo Arena/ 
 • 13:30 – program Národného pochodu za život

Vôu0148a krásy - o. Pavol Hudák

Venuje sa mladým a rodinám v Pastorau010dnom centre mládeu017ee bl. Anky Kolesárovej uu017e vyše 20 rokov. Má jedineu010dný pohu013ead na u010dloveka v perspektíve u010distoty a svätosti. Príu010f si vypou010duu0165, ako z Teba vyu017earuje Bou017eia krása a ako ju môu017eeš podnecovau0165 a byu0165 svätým.

Kristus u017eije! Christus vivit! - o. arcibiskup Zvolenský

Otec arcibiskup na stretnutie mládeu017ee príde aj s novinkou od nášho Svätého Otca pre mladých. Obohatí nás katechézou na tému Christus vivit! (Jeu017eiš u017eije!)

Janko Holubu010dík, SDB, Zbor Spolou010denstva Dobrého Pastiera

V piatok zau010díname svätou omšou, na ktorej bude celebrantom a kazateu013eom don Holubu010dík, dlhorou010dný saleziánsky pracovník s mládeu017eou, riaditeu013e festivalu Lumen a predseda celoslovenského zdruu017eenia saleziánskej mládeu017ee Domka. Svätú omšu bude hudobne doprevádzau0165 Spolou010denstvo Dobrého Pastiera, ktoré pôsobí v Bratislave.

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/e/e/eecb435d-10a3-4e80-858c-242fea65a05a/docolomansky.sk/sub/cliptime/wp-content/plugins/image-hover-effects-ultimate/Page/Public_Render.php on line 428

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/e/e/eecb435d-10a3-4e80-858c-242fea65a05a/docolomansky.sk/sub/cliptime/wp-content/plugins/image-hover-effects-ultimate/Page/Public_Render.php on line 344

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/e/e/eecb435d-10a3-4e80-858c-242fea65a05a/docolomansky.sk/sub/cliptime/wp-content/plugins/image-hover-effects-ultimate/Page/Public_Render.php on line 361

V sluu017ebe misií - Denis Chane Sing Guan /Heart’s Home/

Jedineu010dný pohu013ead od u010dloveka, ktorý svoj u017eivot venoval misiám. Chceš sa dozvedieu0165 viac o sluu017ebe misií? Príu010f na tento workshop!

Ak existuje Boh, preu010do je na svete tou013eko zla? - o. Vladimír Thurzo

Vojny, vrau017edy, ohovárania, nenávisu0165, ...zlo… Preu010do to všetko existuje, keu010f je Boh taký dobrý? Nemal by to zastaviu0165? Ak uu017e dlhšie rozmýšu013eaš nad touto otázkou, príu010f na tento workshop a vypou010duj si myšlienky morálneho teológa a dekana teologickej fakulty o. Vladimíra Thurza.

Diskusia s o. biskupmi

Tak ako kau017edý rok, Cliptime je aj o stretnutí sa s o. biskupmi, ktorí si s nami tentokrát posedia v amfiteátri bratislavskej Rau010de. Chceš sa ich nieu010do priamo opýtau0165? V tom prípade uru010dite príu010f! Je to jedineu010dný u010das, kedy naozaj môu017eeš!

A mnoho u010falšieho!

ACM Vinica

Arcidiecézne centrum mládeže bolo vytvorené so zámerom vytvoriť centrum prijatia a formácie, ktoré ponúka priestor na stretnutia s Bohom v modlitbe. Nachádza sa v Bratislave - mestskej časti Rača, a prešlo kompletnou rekonštrukciou. Slúži taktiež ako "domov" pre Bratislavskú Animátorskú Školu.

Sponzori

Stretnutie mládeže Bratislavskej arcidiecézy vždy prináša bohaté duchovné ovocie. Organizácia pútavého mládežníckeho programu je však pomerne finančne náročná záležitosť. Robíme všetko preto, aby náklady spojené s organizáciou tohto stretnutia boli čo najnižšie, ale aj tak ho nie sme schopní bez vašej pomoci zorganizovať. Ďakujeme za každý príspevok a za vaše modlitby!

Adresa

Alstrova 171, Bratislava

Telefón

+421 903 982 638

Kontakt

cliptime@mladezba.sk