Čo je to Cliptime

Cliptime je diecézne stretnutie mládeže Bratislavskej arcidiecézy. Určené je pre mladých od 15-30 rokov a cieľom je prepájanie (spinkovanie) mladých z našej diecézy, stretnutie s našimi pastiermi, otcami biskupmi, no tiež náš spoločný rast a vzdelávanie sa v témach ako vzťahy, ekológia, duševné zdravie, či angažovanosť

Téma: Povolané srdce

Tento rok si chceme viac všimnúť to, že Boh nás povoláva, každého jedného z nás, na tom mieste, kde sa práve nachádzame. Vojsť do domu a začuť je téma tohtoročného Týždňa Cirkvi pre mládež i Svetového dňa mládeže a my spolu s Máriou vchádzame do domu pripravení plniť naše povolanie. Boh si každého z nás povoláva podobne ako Máriu a nečaká na lepšie okolnosti, na to, kým budeme starší, či “lepší”. Povoláva nás tu a teraz, dotýka sa nášho srdca a pozýva nás do rozhovoru s ním. Tento rok chceme spoločne tvoriť spoločenstvo a nachádzať toto naše povolanie, budovať jednotu a kráčať v dôvere, spolu s Máriou.

Kedy

Stretneme sa v novembri - 24. až 26. (piatok - nedeľa).

Kde

Hlavné body programu budú prebiehať v priestoroch Martindomu na Rožňavskej 17 ale aj na iných miestach v Bratislave