• Relax zóna

  • KEDY: 20:30 – 21:15
  • KDE: Dom Quo Vadis
  • ČO: Príďte posilniť telo, aby nebrzdilo ducha Môžete sa tešiť na kvalitnú čokočaje či gaštanové pyré. Zároveň bude v hornej miestnosti tichá modlitebná zóna na stíšenie. Zastavte sa!
quovadis
 • Adorácia

  • KEDY: 20:30 – 21:15
  • KDE: Kapucíni
  • ČO: Ako jeden z najkrajších spôsobov modlitby, je adorácia vzdávaním úcty Ježišovi ukrytému v Eucharistii. Poďte sa spolu s nami stíšiť, načúvať Božiemu hlasu v tichu, modlitbe a zakúsiť tak jeho mocnú prítomnosť. Radi Vás uvidíme!
kapucini
 • Adorácia s komentovaným examen

  • KEDY: 20:30 – 21:15
  • KDE: Jezuiti
  • ČO: Príďte si spolu s nami urobiť malú reflexiu dňa, sv. Ignácom nazývanú aj examen. Je to modlitba aktívneho a hľadajúceho srdca, ktorá nám môže pomôcť objavovať Boha vo všetkom okolo nás. Neváhajte a príďte!
jezuiti
 • Vešpery

  • KEDY: 20:30 – 21:15
  • KDE: Františkáni
  • ČO: Vešpery a adorácia pred San Damiánskym krížom
   Takto na sklonku dňa Vás pozývame na večernú modlitbu liturgie hodín
   , nazývanú vešpery. Po nich tiež na adoráciu alebo teda hudobno-modlitebné pásmo pri kríži, ktorý oslovil pred rokmi Františka z Assisi. Príď a nechaj sa aj ty osloviť samotným Bohom. Pokoj a dobro!

frantiskani